De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

zondag 13 november 2011

Analyse 13 november 2011

Deze site biedt inzicht in de peilingen voor de Tweede Kamer door de beschikbare gegevens van de Nederlandse peilingbureaus te combineren tot één verwachting. De laatste analyse op grond van de peilingen in de periode 9 juni 2010 tot 13 november 2011 laat zien dat PVV, SP en D66 nog steeds op grote winst staan (ten opzichte van het huidige zetelaantal) en PvdA, CDA en GroenLinks op verlies. De enige partij die ten opzichte van een maand geleden significant van zetelaantal verschilt is het CDA, die van een verwachte 14 zetels in oktober naar 12 verwachte zetels nu gaat. 

De figuur geeft de verwachte percentages voor elke partij met 95% Bayesiaans betrouwbaarheidsinterval, tijdens de verkiezingen (meest lichte balk), een maand geleden (middelste balk) en op basis van de meest recente gegevens (meest donkere balk). Onder de figuur staan de bijbehorende zetelaantallen; in het zwart staat de meeste waarschijnlijke verwachting, in het grijs staan de hoogste en laagste verwachting (95% vertrouwen). De sterretjes geven aan dat het verschil tussen de meest recente peiling en de betreffende balk statistisch significant is. Voor alle partijen behalve de VVD kunnen we bijvoorbeeld constateren dat er een significante afwijking is ten opzichte van de verkiezingsuitslag.

Ontwikkeling vanaf Tweede Kamerverkiezingen 2010

Onderstaande figuren geven een schatting van de stemmenpercentages van de verschillende partijen als er op die dag verkiezingen waren geweest. De gekleurde stippen geven de percentages aan die in de verschillende peilingen behaald zijn, waarbij blauw = Politieke Barometer (Synovate), rood = Peil.nl (Maurice de Hond) en groen = TNS/NIPO. Het grijze gebied geeft een 95% Bayesiaans betrouwbaarheidsinterval aan. 


 N.B. Voor 50PLUS zitten in de database alleen gegevens vanaf maart 2011. De verwachting in de periode daarvoor heeft eigenlijk geen betekenis (behalve dat we zeker weten dat de partij bij de vorige verkiezingen geen stemmen heeft behaald).