De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

zondag 20 november 2011

Analyse 20 november 2011

De peilingen van Synovate en Peil die in de afgelopen week zijn uitgekomen veranderen niet bijzonder veel aan het partijenbeeld. De 'poll of polls' laat zien dat VVD, SP en D66 winnen ten opzichte van de verkiezingsuitslag, terwijl vooral PvdA en CDA verliezen. Opvallend is dat de PVV slechts licht wint ten opzichte van de verkiezingsuitslag (niet significant). Dat komt onder andere omdat de positie van de PVV in de peiling van Peil.nl minder sterk is dan circa een maand geleden. GroenLinks lijkt langzaamaan iets te herstellen van de slechte positie in de peilingen en staat nu significant hoger dan een maand geleden op 7 tot 9 zetels. 

De gebruikte 'pooling the polls' methode is ten opzichte van eerdere versie licht aangepast. Allereerst wordt in het model nu rekening gehouden met het feit dat Peil.nl en TNS/NIPO alleen zetelaantallen en geen precieze percentages presenteren. In hun peiling kan een partij dus ook een halve zetel hoger of lager staan. Ten tweede wordt nu meer expliciet gecorrigeerd voor zogenaamde 'huiseffecten': systematische over- of onderschattingen van een bepaalde partij door een bepaald peilingbureau. Zo schat Synovate het aantal zetels voor de VVD significant hoger in dan Peil (Maurice de Hond). Bij deze correctie wordt aangenomen dat de peilingbureau's (Peil, Synovate en TNS/NIPO, hoewel er van die laatste slechts een paar peilingen bekend zijn) gemiddeld genomen geen afwijking hebben. Deze aanpassingen zorgen er in de praktijk voor dat het model de schattingen van Peil, dat het vaakst peilt en de meeste respondenten heeft, minder zwaar meewegen.
Trends
De coalitiepartijen samen hebben het al sinds maart moeilijk en staan onder het percentage dat ze bij de vorige verkiezingen haalden. De laatste maand lijkt de achteruitgang echter te versnellen. In het model krijgen de coalitiepartijen samen nu ongeveer 46%, wat zich vertaalt in ongeveer 70 zetels.