De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

zondag 15 januari 2012

Analyse 15 januari 2012: Coalitie in de min

De coalitiepartijen hebben het electoraat gezien moeilijk. Het gezamenlijke zetelaantal zou op 69 liggen (-7), gebaseerd op de 'Pooling the polls' analyse van de meest recente peilingen. CDA verliest nog steeds zwaar, terwijl ook de electorale steun voor de VVD en PVV onder druk staat. De SP doet het juist goed en staat nu op tussen de 25 en 27 zetels, meest waarschijnlijk 26.

Eind deze week verschenen drie nieuwe peilingen; naast de Politieke Barometer en Peil van Maurice de Hond kwam er ook een TNS NIPO peiling uit, waarover onder andere in de Volkskrant bericht werd. In de analyse worden deze gegevens samengevoegd tot de meest waarschijnlijke schatting van de zetelaantallen van alle partijen.

Peilingen voor de vijf grootste partijen
De figuur geeft de verwachte percentages voor elke partij met 95% Bayesiaans betrouwbaarheidsinterval, tijdens de verkiezingen (meest lichte balk), een jaar geleden (middelste balk) en op basis van de meest recente gegevens (meest donkere balk). Onder de figuur staan de bijbehorende zetelaantallen; in het zwart staat de meeste waarschijnlijke verwachting, in het grijs staan de hoogste en laagste verwachting (95% vertrouwen). De sterretjes geven aan dat het verschil tussen de meest recente peiling en de betreffende balk statistisch significant is.

Opvallend genoeg hebben alle vier grote partijen, inclusief de PVV, het lastig. De VVD staat met 32 zetels op één zetel winst ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen, wat een achteruitgang betekend ten opzichte van een aantal maanden geleden. Zowel PvdA (nu 20 zetels, -10) als CDA (nu 14, -7) verliezen sterk. De PVV van Geert Wilders doet het ook matig en komt uit op een lage score van 23, één minder dan bij de vorige verkiezingen. Dit lage niveau bereikte de partij voor het laatst in mei vorig jaar.

Waar gaan deze zetels naartoe? Eigenlijk zijn er twee grote winnaars: SP (nu 26 zetels, +11) en D66 (nu 16 zetels, +6). De Partij voor de Dieren en 50+ lijken licht te profiteren en allebei een zetelt te pakken. De kleine Christelijke partijen zijn stabiel, terwijl GroenLinks nog steeds het vertrouwen van de kiezer niet heeft weten te vinden (nu 8 zetels, -2). Samen komen de linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks die zaterdag een gezamenlijk plan voor linkse samenwerking presenteerden, nu uit op 54 zetels, één minder dan bij de verkiezingen. Met D66, ChristenUnie en PvdD erbij staat de centrum-linkse oppositie nu op 78 zetels, genoeg voor een meerderheid.

Peilingen voor de kleinere partijen

Schatting stemmenpercentage coalitiepartijen periode juni 2010 - januari 2012
De gekleurde stippen geven het percentage in de peilingen van
Barometer (blauw), Peil (Rood) en TNS NIPO (groen).