De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

woensdag 29 augustus 2012

Peilingwijzer 29 augustus 2012

Percentages Peilingwijzer 29/8
De PvdA zit in de lift en ook de VVD doet het de laatste week goed in de peilingen, zo blijkt uit de nieuwste Peilingwijzer. De SP moet juist terrein prijsgeven. Het volledige bericht staat op de NOS-site, hieronder enkele aanvullende cijfers.De daling van de SP die in de eerste peiling van na het debat was te zien (TNS Nipo), zien we ook in de Peilingwijzer, maar minder sterk. Dat komt omdat de Peilingwijzer er vanuit gaat dat een sterk afwijkende score in één peiling eerder toeval is dan een echte verandering. Als er later meer peilingen komen, kan blijken dat de achteruitgan van de SP groter is dan op dit moment wordt ingeschat. Wel is helder dat de SP in de laatste twee weken gedaald is (90% zekerheid).

Bovenstaande figuur (uitvergroten aanbevolen) bevat de schattingen in percentages (plus onzekerheidsmarge) per partij met daarin de inschattingen van de afzonderlijke peilingen als cirkels (P = Peil.nl (Maurice de Hond), N = TNS Nipo, B = De Politieke Barometer, S = De Stemming). Let op, want de schaalverdeling is per partij anders - daardoor lijkt het alsof de foutmarges bij de Piratenpartij veel groter zijn dan bij de VVD, maar het omgekeerde is het geval.

Stijgingen/dalingen
De kans dat de PvdA in de afgelopen twee weken is gestegen is volgens het model van de Peilingwijzer 99%, de kans dat de VVD in die periode steeg is 95%. De kans dat de SP de afgelopen twee weken daalde wordt geschat op 90%. Deze kansen zijn berekend op basis van de a posteriori kansverdeling van het Peilingwijzer-model.


Gegevens
De precieze percentages (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval) en zetelaantallen van de laatste Peilingwijzer staan hier.