De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

dinsdag 11 september 2012

Peilingwijzer 11 september 2012

Percentages Peilingwijzer 11 september 2012
De laatste Peilingwijzer voor de verkiezingen is beschikbaar bij de NOS. De verschillende bureau's zijn het redelijk eens over de score van de meeste partijen; in zetels uitgedrukt is het grootste verschil 3 zetels. Op de NOS-site staat het volledige bericht, hieronder enkele aanvullende cijfers.
Alle partijen met peilingen 
Onderstaande figuur (uitvergroten aanbevolen) bevat de schattingen in percentages (plus onzekerheidsmarge) per partij met daarin de inschattingen van de afzonderlijke peilingen als cirkels (P = Peil.nl (Maurice de Hond), N = TNS Nipo, B = De Politieke Barometer, S = De Stemming). Let op, want de schaalverdeling is per partij anders - daardoor lijkt het alsof de foutmarges bij de Piratenpartij veel groter zijn dan bij de VVD, maar het omgekeerde is het geval.


Huiseffecten
De ingeschatte huiseffecten (zie 'methode' voor een omschrijving) van de partijen zijn hieronder weergegeven. Zo valt af te lezen dat de Politieke Barometer (Baro) het percentage van de SP over de gehele geanalyseerde periode (sinds 9 juni 2010) gemiddeld genomen 2% lager inschat dan de bureau's gemiddeld. De Stemming van EenVandaag schat het percentage juist 1% hoger in dan gemiddeld. TNS Nipo zit vrijwel op het gemiddelde van de bureau's. De Hond (Peil.nl) zit tussen de laatste twee in. De stippellijnen geven de onzekerheid over het huiseffect aan. Merk op dat de huiseffecten per partij verschillen en dat er verschillende patronen zichtbaar zijn: soms staan TNS Nipo en Peil tegenover de Barometer en De Stemming (bijv. bij D66), andere keren staan de Barometer en TNS Nipo tegenover Peil en De Stemming (CDA) of Peil en de Barometer tegenover De Stemming (50+).

N.B. Het model van de Peilingwijzer gaat er vanuit dat de huiseffecten optellen tot nul. Het kan zo zijn dat, bijvoorbeeld voor de SP, de Barometer het bij het rechte eind heeft en de andere bureaus het percentage van de SP overschatten. Een groot huiseffect betekent dus niet dat de peiler er naast zit, wel dat hij sterk afwijkt van het gemiddelde.


Geen voorspelling
Deze laatste Peilingwijzer voor de verkiezingen is geen voorspelling van de einduitslag. Een aanzienlijk deel van de kiezers bepaalt zijn uiteindelijke stemkeus pas na de laatste peilingen. Verder geldt een onzekerheidsmarge, die in de Peilingwijzer altijd staat aangegeven. Die onzekerheidsmarge geldt echter alleen onder de assumpties van de Peilingwijzer. Een belangrijke (maar problematische) assumptie is dat de peilingbureau’s het gemiddeld genomen bij het rechte eind hebben. Het kan zo zijn dat ze net als in 2010 het stemmenaantal voor de PVV onderschatten – in dat geval zal ook deze Peilingwijzer de PVV minder zetels toekennen dan ze daadwerkelijk zal halen. Iemand die met de peilingen in de hand strategisch wil stemmen, dient dit te beseffen.

Gegevens
De precieze percentages (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval) en zetelaantallen van de laatste Peilingwijzer staan hier. De cijfers over de gehele periode juni 2010 tot september 2012, zoals geschat voor de laatste Peilingwijzer, staan hier.