De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

vrijdag 7 september 2012

Peilingwijzer 7 september 2012

Percentages Peilingwijzer 7 september
De nieuwste Peilingwijzer laat zien dat de top-drie momenteel wordt gevormd door VVD, PvdA en SP. Dit is de eerste Peilingwijzer waarin de PvdA groter dan de SP is; in de vorige editie was nog maar één peiling opgenomen waaruit dat bleek, inmiddels is de PvdA bij drie bureau's groter dan de SP, dus dat zien we terug in de Peilingwijzer. Het volledige bericht staat op de site van de NOS. Hieronder staan enkele aanvullende cijfers en analyse.Alle partijen met peilingen
Onderstaande figuur (uitvergroten aanbevolen) bevat de schattingen in percentages (plus onzekerheidsmarge) per partij met daarin de inschattingen van de afzonderlijke peilingen als cirkels (P = Peil.nl (Maurice de Hond), N = TNS Nipo, B = De Politieke Barometer, S = De Stemming). Let op, want de schaalverdeling is per partij anders - daardoor lijkt het alsof de foutmarges bij de Piratenpartij veel groter zijn dan bij de VVD, maar het omgekeerde is het geval.

Ontwikkeling sinds vorige verkiezingen
Op de NOS-site publiceren we steeds de ontwikkeling van de steun voor partijen sinds 1 januari. Hieronder staat voor de geïnteresseerde lezer het beeld vanaf de vorige verkiezingen. Dit plaatst de recente cijfers nog wat meer in perspectief. Dit laat ook zien hoe sterk de veranderingen van PvdA en SP in de laatste twee weken zijn.

Huiseffecten
De ingeschatte huiseffecten (zie 'methode' voor een omschrijving) van de partijen zijn hieronder weergegeven. Zo valt af te lezen dat de Politieke Barometer (Baro) het percentage van de SP over de gehele geanalyseerde periode (sinds 9 juni 2010) gemiddeld genomen 2% lager inschat dan de bureau's gemiddeld. De Stemming van EenVandaag schat het percentage juist 1% hoger in dan gemiddeld. TNS Nipo zit vrijwel op het gemiddelde van de bureau's. De Hond (Peil.nl) zit tussen de laatste twee in. De stippellijnen geven de onzekerheid over het huiseffect aan. Merk op dat de huiseffecten per partij verschillen en dat er verschillende patronen zichtbaar zijn: soms staan TNS Nipo en Peil tegenover de Barometer en De Stemming (bijv. bij D66), andere keren staan de Barometer en TNS Nipo tegenover Peil en De Stemming (CDA) of Peil en de Barometer tegenover De Stemming (50+).

N.B. Het model van de Peilingwijzer gaat er vanuit dat de huiseffecten optellen tot nul. Het kan zo zijn dat, bijvoorbeeld voor de SP, de Barometer het bij het rechte eind heeft en de andere bureaus het percentage van de SP overschatten. Een groot huiseffect betekent dus niet dat de peiler er naast zit, wel dat hij sterk afwijkt van het gemiddelde.


Foutmarges
Omdat er nu veel peilingen beschikbaar zijn, neemt de foutmarge van de Peilingwijzer iets af, zeker voor partijen waarvoor de scores in de verschillende peilingen ongeveer gelijk zijn. Daarom wordt de schatting voor de VVD nu bijvoorbeeld gegeven als tussen de 33 en 35 zetels (34 zetels +- 1 zetel). Over de PvdA en SP zijn de bureaus het iets minder eens, de foutmarge is daar nog steeds +2 zetels.

Veel peilingen van De Hond
Omdat De Hond nu relatief vaak peilt (elke dag) kun je je afvragen of dat niet zwaar doorweegt in het model. Als ik het model draai zonder de De Hond-peilingen van dinsdag en woensdag of als ik het model draai waarin we net doen alsof peilingen maximaal 2000 respondenten hebben (zodat de foutmarges van De Hond en De Stemming iets groter zijn, waardoor ze minder zwaar doorwegen), krijg ik echter vrijwel dezelfde resultaten. Het enige noemenswaardige verschil is dat de bij maximaal 2000 respondenten het percentage voor de PvdA iets lager (0,7%) en bij de SP iets hoger (0,5%) wordt ingeschat. 

Gegevens
De precieze percentages (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval) en zetelaantallen van de laatste Peilingwijzer staan hier.