De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

vrijdag 19 april 2013

Peilingwijzer april 2013: Grote verschillen tussen peilingen

De recente peilingen van de verschillende bureaus laten sterk verschillende politieke krachtsverhoudingen zien. In Peil.nl van Maurice de Hond staat de PVV op 27 zetels en moet de VVD genoegen nemen met 21 virtuele Kamerzetels. De Politieke Barometer laat een heel ander beeld zien: de VVD staat hier op 30 zetels, terwijl de PVV blijft steken op 22. Ook bij andere partijen zijn er stevige verschillen: waar de SP bij EenVandaag eind maart nog 24 zetels kreeg, behaalt de partij er slechts 15 in de Politieke Barometer. Deze verschillen zijn zo aanzienlijk dat je eigenlijk niet kunt zeggen welke partij de grootste zou zijn. In de Peilingwijzer, een schatting van de politieke krachtsverhoudingen die alle informatie uit de peilingen combineert, staan VVD, PvdA en PVV dan ook dicht bij elkaar.
De Stemming (27/3)Peil (14/4)TNS NIPO (17/4)Politieke Barometer (18/4)Laatste Peilingwijzer
VVD
25
21
28
30
23 - 29
PvdA
21
21
22
25
21 - 25
PVV
21
27
23
22
21 - 25
SP
24
23
19
15
19 - 23
CDA
14
15
13
14
12 - 16
D66
14
17
13
16
13 - 17
CU
7
6
7
5
5 - 7
GL
3
3
4
3
2 - 4
SGP
2
3
4
4
2 - 4
PvdD
2
3
3
4
2 - 4
50PLUS
16
11
14
12
11 - 15

Tabel: Laatste peilingen en Peilingwijzer

Dat de PVV het goed doet in de laatste maanden, zien we terug in alle peilingen. In de Peilingwijzer staat de partij nu op 21 tot 25 zetels, tegenover 17 tot 21 twee maanden geleden. De snelle opmars van 50PLUS lijkt juist tot stilstand te zijn gekomen. De partij van Henk Krol en Jan Nagel groeide in februari nog snel, maar daalde van begin maart tot begin april weer tot een niveau van 11 tot 15 zetels in de Peilingwijzer.

De steun voor regeringspartijen en PvdA en VVD fluctueerde in de afgelopen maand wel, maar was toch relatief stabiel vergeleken met de grote verliezen in de eerste maanden na de verkiezingen. De oppositiepartijen profiteren, vooral 50PLUS, PVV en SP. CDA en D66 staan op een kleinere winst, terwijl de aanhang van SGP, PvdD en GroenLinks redelijk stabiel lijkt te zijn.
Figuur: Peilingwijzer: partijscores (in procenten) sinds verkiezingen 2012

Verschillen peilingen
De verschillen tussen de peilingen van verschillende bureaus zijn geen incident. De Peilingwijzer houdt rekening met zogenoemde ‘huiseffecten’: stelselmatig afwijkingen van de peilers ten opzichte van de gemiddelde inschatting voor een partij. Zo schat de Politieke Barometer van Ipsos de VVD gemiddeld genomen 3% hoger in dan gemiddeld, terwijl Peil.nl juist de PVV (ruim 1,5%) hoger inschat en de SP vooral door De Stemming/EenVandaag hoog wordt ingeschat (2% hoger dan gemiddeld).

De PvdA scoort gemiddeld genomen slechter in de peilingen van Peil.nl/Maurice de Hond, terwijl de SP en het CDA juist bij de Politieke Barometer slecht scoren. Het is bij het interpreteren van peilingen dus van belang om rekening te houden met de afzender: als de PVV het goed doet in de volgende peiling van Peil.nl is dat minder opvallend dan dat ze ineens de grootste zou zijn in de Politieke Barometer.

Figuur: Huiseffecten Peilingwijzer april 2013

Methode
Lees hier meer over de methode van de Peilingwijzer