De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

vrijdag 28 juni 2013

Peilingwijzer juni 2013: Geen rustige vakantie voor coalitiepartijen

Net voor de zomervakantie verschenen gisteren ‘recespeilingen’ van drie van de vier peilingbureaus. Hoewel er behoorlijke verschillen zichtbaar zijn, is de trend duidelijk: de coalitie gaat geen rustige vakantie tegemoet. Niet alleen is er een grote zelfopgelegde bezuinigingsopdracht, het beleid van de regeringspartijen lijkt weinig populair. Beide coalitiepartijen staan op grote verliezen, zo blijkt uit de meest recente Peilingwijzer van de Universiteit Leiden. De VVD kan rekenen op omgerekend 23 tot 27 virtuele zetels, terwijl de PvdA het moet doen met 18 tot 22 zetels. Oppositiepartijen als PVV, SP en D66 boeken aanzienlijke winst.
De PVV lijkt garen te spinnen bij het publieke ongenoegen over de regeringspartijen en staat nu op 22 tot 26 zetels. Vooral in de afgelopen paar maanden won de partij van Geert Wilders stap voor stap terrein. VVD en PVV staan op gelijke hoogte in de Peilingwijzer. De SP staat op 20-22 zetels, hoewel de grootste stijging daar vrij snel na de verkiezingen van september 2012 plaatsvond. Daarmee is de partij even groot als de PvdA; het verschil valt binnen de foutmarge.
Het CDA staat wel op winst, maar verloor de afgelopen zes maanden eerder terrein dan dat ze won. D66 wist haar positie wel te versterken en evenaart nu de hoge scores van rond december 2012. Daarmee is D66 nu duidelijk groter dan het CDA. Nieuwkomer 50PLUS doet het nog steeds goed met 10 tot 14 zetels. Bij de kleine partijen verandert er minder; er is in de meeste gevallen sprake van een kleine winst van 1 a 2 zetels ten opzichte van de verkiezingsuitslag.

Peilingwijzer, september 2012 – juni 2013 (percentages per partij)Het pessimisme ten opzichte van het kabinet wordt gereflecteerd in de antwoorden op de vertrouwensvraag in het kabinet in een peiling van TNS NIPO:
Momenteel geeft nog maar 18% aan veel vertrouwen te hebben in de regering. Dat is de laagste score ooit van een kabinet onder leiding van Rutte en een evenaring van de score in december 2005, toen eveneens 18% aangaf vertrouwen te hebben in het tweede kabinet van Balkenende. Datzelfde kabinet bereikte in juli 2005 overigens de laagste vertrouwensscore ooit gemeten (15%). Met name het aandeel dat ‘heel weinig vertrouwen’ heeft in de regering stijgt (bijna verdubbeling sinds november 2012).
Ipsos constateert dat de ‘rapportcijfers’ voor de ministers slecht zijn: 9 van de 13 ministers scoren nu onvoldoende (tegenover 2 onvoldoendes in het vorige kwartaal). En maar 33% gaf in een peiling van Peil.nl aan te hopen dat het kabinet de rit zou uitzitten. Dat staat in schril contrast met de hoop op politieke stabiliteit rondom de verkiezingen die nog geen jaar geleden plaatsvonden. Combineer deze slechte opiniecijfers met de noodzaak tot bezuinigen en de bekoelde relatie met de sociale partners en het is duidelijk dat regering en coalitie een hete zomer tegemoet gaan.

Over de Peilingwijzer
De Peilingwijzer is een soort gewogen gemiddelde van de peilingen van vier grote opiniepeilers. Hierbij wordt rekening gehouden met de foutmarges van de peilingen en systematische afwijkingen. De Peilingwijzer gaat er vanuit dat de laatste afwijkingen gemiddeld genomen op 0 uitkomen en geeft daarmee een soort gemiddelde van de peilingen weer. De onzekerheid van de schattingen in de Peilingwijzer is het gevolg van de foutmarges van de peilingen en de verschillen tussen de peilingen. Meer over de gebruikte methode staat op de website van de Peilingwijzer. Op deze website wordt de Peilingwijzer ook meerdere malen per maand bijgewerkt met de nieuwste cijfers.