De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

woensdag 13 januari 2016

Peilingwijzer, update 13 januari 2016


In het nieuwe jaar is nog maar één nieuwe peiling verschenen. Deze trok gelijk veel aandacht vanwege een topscore voor de PVV (41 zetels bij Peil.nl). Dit werkt echter niet sterk door in de Peilingwijzer, omdat het slechts één peiling betreft. Bovendien scoorde de PVV in de periode vanaf september 2015 al steeds duidelijk beter bij De Hond dan bij andere peilers. Het model van de Peilingwijzer houdt daar nu ook beter rekening mee. 


De score van de PVV in de Peilingwijzer (lijn + 95% onzekerheidsinterval in lichtblauw) met losse peilingen (stippen). Hier is goed te zien dat vanaf het moment dat de PVV sterk stijgt, deze partij het beter doet bij Peil.nl (rode stippen) dan bij andere peilers, met name de Politieke Barometer (blauw).


In technische termen: bij het berekenen van de huiseffecten worden nu drie periodes onderscheiden: tot 19 maart 2014 (Gemeenteraadsverkiezingen), van 19 maart 2015 tot 1 september 2015 (begin opmars PVV) en vanaf 1 september 2015. Voor zowel PVV als voor het CDA waren voor en na 1 september duidelijke wijzigingen in de huiseffecten van peilers zichtbaar. Daarom wordt dit nu als een aparte periode in de analyse onderscheiden. Het gevolg is dat de PVV iets lager wordt ingeschat (omdat één peiler, Peil.nl, nu een groot positief huiseffect heeft voor de PVV) en het CDA iets hoger (omdat peilers het nu meer eens zijn over de score van die partij, uitgezonderd TNS NIPO).