De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

woensdag 30 november 2016

Peilingwijzer, update 30 november 2016

Toelichting op deze cijfers vandaag op NOS.nl.  Alle cijfers en grafieken staan hier.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de foutmarges die worden gerapporteerd gelden als wordt voldaan aan de aannames van de Peilingwijzer. De belangrijkste staan hieronder:
  • De Peilingwijzer gaat er vanuit dat de 'gemiddelde' peiler goed zit. Mochten alle peilers een partij te hoog (of te laag) inschatten, dan doet de Peilingwijzer dat ook. Als we deze assumptie willen versoepelen, dan moet je dus rekening houden met extra onzekerheid rondom de schattingen van de Peilingwijzer.
  • De Peilingwijzer gaat er vanuit dat  de foutmarge van de peilingen gelijk is aan die van een willekeurige steekproef vermenigvuldigd met een design effect dat voor alle peilers gelijk is en wordt geschat in het model. Deze aanname is in de praktijk minder cruciaal: als de foutmarges van de peilingen in werkelijkheid wat groter zijn, dan 'past' het Peilingwijzer model juist weer wat makkelijker bij de peilingdata. Maar ook hier geldt: dit kan gevolgen hebben voor de gerapporteerde cijfers.
  • De Peilingwijzer gaat er vanuit dat de steun voor politieke partijen dagelijks een beetje verandert. Die verandering wordt  getrokken uit een normaalverdeling met gemiddelde nul en een in het model geschatte standaardafwijking (die gelijk is voor elke dag). Mocht de echte verandering van politieke steun voor een partij hier erg vanaf wijken, dan kan het model veranderingen door de tijd heen overschatten of onderschatten.
Bottom line: gebruik de Peilingwijzer als een indicatie voor waar partijen staan en de trends in partijsteun, maar verabsoluteer de cijfers niet.