De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

woensdag 18 januari 2017

Peilingwijzer, update 18 januari 2017

 Alle cijfers & grafieken >>

Een technische noot over bijgewerkte inschattingen
 In deze nieuwe Peilingwijzer zijn de recente peilingen van Peil.nl, EenVandaag en Kantar Public/TNS NIPO verwerkt, alsook enkele peilingen die mid/eind december zijn gehouden, maar pas na de publicatie van de vorige Peilingwijzer openbaar zijn gemaakt.

Het feit dat nieuwe peilingen beschikbaar komen waarvoor de interviews zijn gehouden voor of kort na de datum van de meest recente gegevens die zijn meegenomen in de Peilingwijzer, kan ervoor zorgen dat de schatting van de laatste Peilingwijzer wordt herzien. Bijvoorbeeld: de Peilingwijzer die de NOS publiceerde op 21 december bevatte als meest recente peiling een peiling van Peil.nl waarvan het midden van de veldwerkperiode viel op 17 december. Dat is de datum waarop een peiling wordt meegeteld in de Peilingwijzer, want toen werd de respondenten hun mening gevraagd. Maar kort na publicatie van die Peilingwijzer kwam er een Kantar Public/TNS NIPO peiling uit die werd gehouden tussen 15 en 19 december, die dus ook 17 december als 'boekdatum' heeft. En later verschenen nog een I&O research peiling gehouden rond 18 december, een EenVandaag peiling gehouden rond 18 december en een Ipsos peiling die werd gehouden rond 21 december.

Er kwam dus veel nieuwe informatie beschikbaar over de publieke opinie rond deze tijd. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat de schatting van de PVV-steun uit de op 21 december gepubliceerde Peilingwijzer (21,4%) iets naar beneden wordt bijgesteld naar 21,0%. Ofwel: op basis van alle nieuwe informatie is 21,0% bij nader inzien de beste inschatting voor de PVV-steun op 17 december (gezien alle aannames van de Peilingwijzer). Dat betekent dat waar we aanvankelijk een zetelaantal van 34 (31-37) rapporteerden voor de PVV (op 17 december), dit in de nieuwste Peilingwijzer is bijgesteld tot 33 (31-35). Nieuwe informatie leidt tot nieuwe inzichten, al is de bijstelling redelijk beperkt (ongeveer een halve zetel). In zekere zin is dit vergelijkbaar met de schattingen van de economische groei die het CBS maakt: vrij kort na een kwartaal komt men met een eerste inschatting, die later wordt bijgewerkt als alle relevante gegevens beschikbaar komen.