De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

woensdag 15 maart 2017

Peilingwijzer, slotupdate maart 2017
In deze laatste update van de Peilingwijzer voor de verkiezingen van 15 maart 2017 zijn ook de laatste gegevens van het LISS-panel verwerkt. De op 14-3 's ochtends gepubliceerde gegevens van LISS zijn daarbij vervangen door de meest recente, zoals ze rond 1 uur 's nachts op de website van LISS zijn gepubliceerd.

Dit leidt niet tot noemenswaardige veranderingen in de Peilingwijzer (in zetels uitgedrukt is alleen aan de bovenmarge van de PVV iets gewijzigd, die aanpassing is statistisch niet significant).

Geen voorspelling
Het is belangrijk om te benadrukken dat deze peilingen en daarmee de Peilingwijzer een momentopname van de politieke steun betreffen. De laatste peilingen zijn gehouden op maandag en dinsdag. Als kiezers nog definitief hun keuze moeten maken of als ze nog van mening veranderen, zal dat tot gevolg hebben dat er verschillen ontstaan tussen slotpeilingen en uitslag. Bovendien gaat de Peilingwijzer er vanuit dat de gemiddelde peiler geen vertekening laat zien (dus structureel 'goed zit'). Mocht dat niet zo zijn, dan kan de uitslag ook daarom buiten de hierboven aangegeven marges vallen. Historische gegevens uit 2006 t/m 2012 laten zien dat een verschil van 4 tot 5 zetels voor één of twee partijen (en kleinere verschillen voor andere partijen) goed denkbaar is.

Overzicht laatste peilingen
Hieronder staat een overzicht van de laatste peilingen per bureau. Het laat zien dat er, zeker voor bepaalde partijen, nog best forse verschillen tussen verschillende bureaus zitten. Dat wijkt af van 2012, toen de verschillende bureaus vrij dicht bij elkaar zaten (al peilden LISS en I&O Research toen niet).Alle cijfers >>

Lees ook: Wat elke peilinggebruiker moet weten over onzekerheidsmarges >>
Kijk ook: Kun je peilingen eigenlijk wel serieus nemen? College bij de Universiteit van Nederland door politicoloog Tom Louwerse (Universiteit Leiden) de maker van de Peilingwijzer >>