De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

dinsdag 19 maart 2019

Peilingwijzer Eerste Kamer, update 19 maart 2019

Deze Peilingwijzer is speciaal gericht op de Provinciale Statenverkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Eerste Kamer. Drie bureaus hebben speciale peilingen voor de Eerste Kamer uitgevoerd: I&O Research (i.s.m. Algemeen Dagblad), Kantar Public en Ipsos/EenVandaag.

De meest recente van de Eerste Kamer-peilingen van deze bureaus zijn samengevoegd door de percentages van de partijsteun te middelen. Ipsos/EenVandaag heeft vandaag geen nieuwe peiling gepubliceerd, vanwege de gebeurtenissen in Utrecht. Hun peiling van vorige week is in deze cijfers verwerkt. Alle cijfers zijn gebaseerd op veldwerk dat was afgerond voorafgaand aan de aanslag in Utrecht.

Gezien het kleine aantal peilingen is hiervoor niet het gangbare statistische model gebruikt, maar een simpel gemiddelde. Op basis van dit gemiddelde is een zetelverdeling voor de Eerste Kamer berekend. Bij deze cijfers dient men rekening te houden met een foutmarge van 1 á 2 zetels.

In de vorige Peilingwijzer voor de Eerste Kamer was geen peiling van Kantar Public opgenomen, omdat die toen niet beschikbaar was. De verschillen tussen die vorige Peilingwijzer en de huidige worden dus deels veroorzaakt door het toevoegen van een derde bureau. Het wel of niet meenemen van de peiling van Kantar Public maakt voor het gemiddelde per partij overigens hooguit één zetel uit.

NOS: Peilingwijzer Eerste Kamer: coalitiepartijen blijven op verlies staan >>


(N.B. Het percentage voor GroenLinks is onafgerond (9,96%) net iets lager dan dat voor de PVV (9,98%), waardoor het zetelaantal net iets lager uitvalt. Dit illustreert waarom het beter is om te kijken naar percentages dan zetels en waarom het in acht nemen van onzekerheidsmarges belangrijk is)