De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.English

The Dutch Polling Indicator ('Peilingwijzer') combines Dutch national opinion polls into one estimate of support for political parties. It is based on the opinion polls of Ipsos/EenVandaag, I&O Research and Kantar. The Polling Indicator is created by Tom Louwerse, associate professor in political science at Leiden University.

Steun voor elke partij volgens de laatste update van de Peilingwijzer. Schattingen plus 95% onzekerheidsmarges.

Weergeven:Laat partijen zien: (Geen | Alle)
Weergeven:

De lijn geeft de schatting van de Peilingwijzer aan, met de 95% onzekerheidsmarge als licht gekleurd gebied. De gekleurde stippen geven de losse peilingen aan. Ga met de muis over de punten om de precieze gegevens te zien; het gaat hier om percentages (voor de peilingen die geen percentages rapporteren zijn de gerapporteerde zetelaantallen omgezet in percentages).

Selecteer partij:
Selecteer bureau(s):            

Hierboven staat de winst of verlies per partij. Het gaat om het verschil tussen de score in de laatste Peilingwijzer en eerdere Peilingwijzers. Een positieve score laat zien dat een partij het op dat moment beter deed dan nu, een negatieve score geeft aan dat de partij het toen slechter deed dan nu. Het lichtgekleurde gebied geeft de onzekerheidsmarge aan; als deze niet door de nullijn heen gaat, betekent dit dat er een significant verschil is in de score van de partij nu en in het verleden.

Laat partijen zien:

Hierboven staan de verschillen tussen de twee partijen. Selecteer partij 1 en 2 om het verschil in steun voor deze twee partijen over tijd te zien. Een positief getal betekent dat partij 1 groter is dan partij 2, een negatief getal laat zien dat partij 1 kleiner is. Als het licht gekleurde gebied, de 95% onzekerheidsmarge, de nullijn niet doorkruist is het verschil tussen de twee partijen statistisch significant. Doorkruist het licht gekleurde gebied wel de nullijn, dan kunnen we op basis van de beschikbare gegevens geen conclusies trekken over welke partij er op dat moment groter was.

Partij 1:
Partij 2:

De huiseffecten van de verschillende peilingbureau's: een schatting van de mate waarin ze bepaalde partijen structureel hoger of lager inschatten dan de 'gemiddelde peiling'. De geschatte effecten zijn in procenten.
De cijfers van de meest recente Peilingwijzer zijn hier te downloaden (Excel-formaat). Alle cijfers van de huidige parlementaire periode staan in dit Excel-bestand.
Historische cijfers van de Peilingwijzer zijn te downloaden vanaf de Dataverse-pagina van de maker.