De Peilingwijzer combineert de peilingen voor de Tweede Kamer van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar.

Laatste cijfers

Hieronder staan de cijfers van de meest recente Peilingwijzer. Deze cijfers worden minimaal eenmaal per maand bijgewerkt met de nieuwste peilingen.
Lees hier meer over de methode van de Peilingwijzer >>
Antwoorden op veelgestelde vragen >>

Stemintentie volgens Peilingwijzer sinds de verkiezingen van 2012. De licht gekleurde gebieden geven de 95% onzekerheidsmarge aan.

Laat partijen zien: (Geen | Alle)
Weergeven:

De lijn geeft de schatting van de Peilingwijzer aan, met de 95% onzekerheidsmarge als licht gekleurd gebied. De gekleurde stippen geven de losse peilingen aan. Ga met de muis over de punten om de precieze gegevens te zien; het gaat hier om percentages (voor de peilingen die geen percentages rapporteren zijn de gerapporteerde zetelaantallen omgezet in percentages).

Selecteer partij:

Hieronder staat de winst of verlies per partij. Het gaat om het verschil tussen de score in de laatste Peilingwijzer en eerdere Peilingwijzers. Een positieve score laat zien dat een partij het op dat moment beter deed dan nu, een negatieve score geeft aan dat de partij het toen slechter deed dan nu. Het lichtgekleurde gebied geeft de onzekerheidsmarge aan; als deze niet door de nullijn heen gaat, betekent dit dat er een significant verschil is in de score van de partij nu en in het verleden.

Laat partijen zien:

Hieronder staan de verschillen tussen de twee partijen. Selecteer partij 1 en 2 om het verschil in steun voor deze twee partijen over tijd te zien. Een positief getal betekent dat partij 1 groter is dan partij 2, een negatief getal laat zien dat partij 1 kleiner is. Als het licht gekleurde gebied, de 95% onzekerheidsmarge, de nullijn niet doorkruist is het verschil tussen de twee partijen statistisch significant. Doorkruist het licht gekleurde gebied wel de nullijn, dan kunnen we op basis van de beschikbare gegevens geen conclusies trekken over welke partij er op dat moment groter was.

Partij 1:
Partij 2:

De huiseffecten van de verschillende peilingbureau's: een schatting van de mate waarin ze bepaalde partijen structureel hoger of lager inschatten dan de 'gemiddelde peiling'. De geschatte effecten zijn in procenten. Er worden twee periodes onderscheiden: periode-I: tot 19 maart 2014 (gemeenteraadsverkiezingen); periode-II: na 19 maart 2014. I&O Research peilde alleen tijdens periode-II.
De cijfers van de meest recente Peilingwijzer zijn hier te downloaden (Excel-formaat). Alle cijfers van de huidige parlementaire periode staan in dit Excel-bestand.
Historische cijfers van de Peilingwijzer zijn te downloaden vanaf de Dataverse-pagina van de maker.