Peilingwijzer update 21 november 2023 (slot-Peilingwijzer)

Auteur

Tom Louwerse

Publicatiedatum

21 november 2023

In deze update van de Peilingwijzer zijn de slotpeilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag meegenomen die vandaag zijn verschenen. De peiling van Ipsos/EenVandaag is gehouden van zondag t/m dinsdag, die van I&O Research maandag en dinsdag. Daarmee geven deze peilingen, en de Peilingwijzer, een beeld van de kiezersvoorkeuren in deze periode.

Deze peilingen bevestigen het beeld dat we in de update van gisteren ook zagen: een sterke stijging van de PVV (nu 25 tot 29 zetels) en een daling van NSC (nu 19 tot 23 zetels). VVD (26 tot 30 zetels), PVV en GL-PvdA (nu 23 tot 27 zetels) zijn daarmee ongeveer even groot. Het verschil VVD tov GL-PvdA is net statistisch significant, het verschil PVV en GL-PvdA valt juist nog net binnen de foutmarge. NSC staat momenteel iets achter op deze drie partijen, maar natuurlijk nog steeds een grote winst ten opzichte van de ene zetel die Omtzigt momenteel in de Tweede Kamer heeft.

GL-PvdA lijkt in de laatste dagen ook iets te winnen (ruim een zetel), maar dat valt nog net binnen de foutmarge. Bij I&O Research is de stijging groter (+4 zetels in 1 week, en statistisch significant), terwijl de stijging bij Ipsos een stuk kleiner is met 1 zetel. Dat komt wellicht door de onzekerheid onder deze kiezers omtrent het uitbrengen van een ‘strategische stem’.

Bij de kleinere partijen laat D66 (nu 8 tot 11 zetels) in de afgelopen weken enige winst zien. De BBB weet de dalende trend juist niet te keren. De overige partijen staan in de figuur weergegeven.

Lees een uitgebreidere toelichting op NOS.nl.

Slotpeilingen zijn geen voorspellingen van de verkiezingsuitslag

Slotpeilingen geven net als alle onderzoeken een beeld van de voorkeuren van kiezers op het moment dat ze worden ondervraagd. Als kiezers hun stemvoorkeur veranderen na de slotpeilingen, zullen de peilingen dat niet meer kunnen oppikken. In de praktijk zagen we in het verleden voor veel partijen beperkte verschillen tussen de slotpeilingen en de uitslag, maar is er ook bijna altijd wel een voor één partij een verschil van 5 zetels of meer te zien tussen slotpeiling en uitslag. Lees hier meer over op het politicologisch blog StukRoodVlees.

Peilingwijzer, op basis van peilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag


Meest recente schatting van de Peilingwijzer met boven- en ondergrens van de onzekerheidsmarge.


Laatst bijgewerkt: 21-11-2023. Publicatiedatum meest recente peiling: 21-11-2023 (start veldwerk: 19-11, einde veldwerk: 21-11, midden veldwerk: 20-11).

Over de Peilingwijzer

De Peilingwijzer combineert de bestaande zetelpeilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag tot één inschatting van de stemintenties van kiezers. De meest recente peiling die in deze Peilingwijzer is verwerkt, werd gehouden tussen 19-11 en 21-11 en geeft dus een beeld van de kiezersvoorkeuren in die periode.

U kunt op deze website meer lezen over de gebruikte methode en veel gestelde vragen.

Bij overname van deze cijfers de bron “Peilingwijzer, o.b.v. peilingen I&O Research en Ipsos” vermelden.